Reinigen

Algemeen

Dankzij de uitstekende verniseigenschappen is er nauwelijks stofophoping aan de buitenkant van de Sioen membranen, aangezien dit voornamelijk met regenwater verwijderd kan worden. De binnenkant moet echter met de hand gereinigd worden met behulp van de volgende aanbevelingen:

 • De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de optische vereisten van het oppervlak en kan variëren afhankelijk van het soort project, de gekozen stof en de locatie van de constructie.

 • Het reinigen van de membraan mag alleen worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf en de reinigingsinstructies van de fabrikant moeten gevolgd worden. Als de instructies niet nauwkeurig gevolgd worden, kan dit uw garantie ongeldig maken.

 • De eigenaar van de constructie moet ervoor zorgen dat de reinigingsinstructies overhandigd worden voordat men met het reinigen begint, aangezien het reinigingsbedrijf de instructies van de fabrikant moet volgen.

 • Het oppervlak van de stof, het dakoppervlak en de randen moeten altijd toegankelijk zijn voor reiniging en reparatie. Er moet een verplaatsbaar steigersysteem geïnstalleerd worden voor alle hierboven vermelde werkzaamheden.

 • Werk altijd veilig. Geen rekening houden met veiligheidsmaatregelen kan gevaarlijk zijn voor de werknemers en kan de stof beschadigen. Oefen geen druk uit op spanningsapparaten, kabels, klemmen of spanschroeven zonder de projectdocumentatie te raadplegen en zonder contact op te nemen met de membraanspecialist.

 • In geval van schade, meld dit meteen aan Sioen Industries NV.

Bescherming, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen

Alle veiligheidsmaatregelen voor het werken op hoogte moeten gevolgd worden tijdens de reiniging van de stof. Mensen zonder de juiste specialisatie mogen geen toegang krijgen tot de stofomhulling en al de componenten hiervan. Houd er rekening mee dat u dient te voorkomen dat er zware, harde of scherpe voorwerpen op de stof vallen. Het reinigingspersoneel moet zeker passende beschermingsmaatregelen nemen.

Reinigingsmaterialen

Gebruik uitsluitend zachte en sponsachtige textieldoeken met water om de stof te reinigen. Er kan een reinigingsmiddel worden toegevoegd aan het water. Ruwe reinigingsdoeken zijn niet toegestaan aangezien ze kunnen leiden tot krassen op de bovenlaag van de stof. Het gebruik van druk- of stoomreinigers is niet toegestaan.

Reinigingsmiddelen

 • Agressieve reinigingsmiddelen zijn niet nodig. Over het algemeen worden oplosmiddelvrije, niet-alkalische milde zepen met een pH-waarde van 5 gebruikt.

 • Verwijder grof vuil en bladeren van het gehele dakoppervlak en de profielen voordat u het oppervlak van de stof reinigt.

 • Vervolgens moeten zand, stof en andere ruwe deeltjes afgespoeld worden met schoon water.

 • Daarna wordt het goed verdunde reinigingsmiddel toegevoegd. De juiste reinigingsinstrumenten worden gebruikt voor het hele PVC/PES membraanoppervlak. Gebruik cirkelvormige bewegingen en oefen slechts zeer lichte druk uit.

 • Na ongeveer tien minuten kan het reinigingsmiddel worden afgespoeld met schoon water.

 • U moet het oppervlak niet droogmaken met hete lucht of het te heet maken, want dit kan leiden tot kleurveranderingen.

 • Zorg altijd voor veilige toegang tot de site en zorg voor het milieuvriendelijk afvoeren van het water met reinigingsmiddel.

 • Afhankelijk van het stofsysteem kunnen andere elementen, zoals kabels, fittingen, spanschroeven, enz. corrosie en vlekken veroorzaken. Gebruik voorzichtig een milde, schurende vloeibare reiniger om deze te verwijderen. Zorg ervoor dat die reinigingsmiddelen de stof niet raken.

Reinigingsfrequentie

De reinigingsfrequentie is voornamelijk afhankelijk van de omgevingscondities van het betreffende toepassingsgebied.

Toch moet het oppervlak van de stof niet meer dan één keer per jaar gereinigd worden. Tijdens dit proces wordt het aangeraden om alle andere constructieonderdelen tegelijkertijd te reinigen en/of te repareren.

In tegenstelling tot conventionele daken is de onderhoudsintensiteit van onze materialen erg laag. In geval van twijfel over een bepaald proces of reinigingsoplossing, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Onderhoud & reparatie

Dingen maken is één ding, deze kunnen repareren is iets anders. Reparatie vereist specifieke eigenschappen van de membranen en een grondig begrip van de samenstelling van alle elementen. Onze productontwerpers en ingenieurs houden rekening met deze reparatie-eis. Tenslotte wilt u niet alleen een geweldige gespannen constructie voor vandaag. U wilt dat het lange tijd geweldig blijft. Daarom is, naast de duurzaamheid van onze membranen, herstelbaarheid een extra troef.

Onze laboratoriumdeskundigen heeft slimme reinigings- & verzorgingsinstructies en reparatie tips & trucs ontwikkeld die al sinds het begin van de jaren zeventig op het oppervlak worden getest. De eindresultaten maakt iedereen blij: duurzaam textiel en duurzame membranen dit geschikt zijn voor hun doel, of het nu gaat om zonwering, gevel of een spanconstructie.

Reparaties

Stoffen kunnen op verschillende manieren scheuren, splijten of beschadigd worden door scherpe voorwerpen. De stoffen kunnen zelfs geplet worden door zware voorwerpen of andere schadelijke elementen, zoals scherpe kabels die op het oppervlak vallen. Kleine scheuren kunnen gerepareerd worden door specialisten met hetelucht-lassers. Er kunnen lappen direct worden aangebracht op het beschadigde gebied. In geval van grote schade kan het nodig zijn om het hele paneel te vervangen.

Inspectieplan

Tijdens de gehele levensduur van de constructie moeten er visuele inspecties op duidelijke schade of gebreken worden uitgevoerd.

Het is verplicht om de stof te inspecteren om regelmatig kleine beschadigingen te detecteren en te rapporteren. De blootgestelde oppervlakken zijn onderhevig aan vuil- en schimmelophoping, vooral als ze niet goed worden onderhouden. Het kan leiden tot een slechte esthetiek en, in extreme gevallen, tot fysieke verslechtering van de materiaaleigenschappen.

De normale controles bestaan uit het uitvoeren van visuele inspecties van het membraan om de prestatie van de stof te controleren. U moet controleren dat:

 • er geen scheuren aanwezig zijn op het oppervlak of langs de randen;

 • dat de lasverbindingen niet afgebladerd zijn of in lagen zijn gebroken.;

 • geen sterke vuilophoping op het oppervlak is (dode bladeren, insecten, as, schimmelophoping of ander permanent vuil).

Een permanente bewaking van zowel de mechanische als de fysieke toestand van het membraan is verplicht.

De stof moet regelmatig geïnspecteerd worden. De juiste frequentie staat vermeld in het onderhoudsplan. Normaal gesproken moet er iedere zes maanden een inspectie worden uitgevoerd om kleine schade te detecteren die tot grote schade kan leiden als dit niet snel genoeg gerepareerd wordt.

Een speciale inspectie moet worden uitgevoerd na:

 • zware stormen met extreme windsnelheden

 • zware sneeuwval of hagelbuien

 • per ongeluk vallen van externe elementen op het stofoppervlak

 • uitzonderlijke gebeurtenissen van welke aard dan ook die de stabiliteit van de stof beïnvloeden

 • elke gedeeltelijke of algemene vervanging van een van de systeemelementen