EPD-Certified Type2 range

Sioen publiceert Environmental Product Declarations van haar Type II TA membraan. Dit zijn door derden geverifieerde LCA-resultaten van een product of productreeks, volgens internationale normen. De berekening omvat meer dan 15 effectindicatoren, waaronder het aardopwarmingsvermogen (GWP), beter bekend als de koolstofvoetafdruk.

Het IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) heeft onlangs de EPD gepubliceerd voor ons type II membraan voor textielarchitectuur, die geldig blijft tot 18/04/2028.

Een milieuproductverklaring (EPD) is een gestandaardiseerd en gecontroleerd document dat kwantitatieve informatie geeft over de gevolgen van een product voor het milieu en de volksgezondheid.

Een EPD wordt opgesteld op basis van LCA-berekeningen, die de milieuvoetafdruk van een product gedurende zijn hele levenscyclus meten - uitgedrukt in 15+ impactresultaten. Bedrijven kunnen een EPD maken voor een bedrijfsspecifiek product of voor het gemiddelde product van leden van een brancheorganisatie. Het EPD moet door een onafhankelijke deskundige, in dit geval de IBU, worden geverifieerd voordat het door een nationale programma-exploitant wordt geaccepteerd en is vijf jaar geldig.

Klik hier om meer te lezen en ons EPD nu te downloaden.

Meer nieuws

Archief